lunes, 3 de abril de 2017

BASES Concurs de Presentacions JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ "AZORÍN".

BASES CONCURS DE PRESENTACIONS "AZORÍN"


1. Podran participar en aquesta convocatòria grups d’alumnes o cursos dels centres d’E.P. i ESO de Monòver.

2. Els grups participants realitzaran una presentació en power point, prezi o libreOffice que versarà sobre Azorín i la seva obra. Les presentacions podran realitzar-se en castellà o valencià; portaran un títol original i no podran excedir de les 30 diapositives. Es valorarà la presència de Monòver en el contingut.

3. Per participar en el concurs haurà de presentar-se:
        a/ La presentació en format digital (gravada en un CD/DVD en l’exterior del qual                        només ha de figurar el títol de la presentació)
        b/ Un sobre tancat (en l’exterior del qual ha de figurar tan sols el títol de la pre                          sentació) en el qual s’inclourà una carta en la qual s’accepten les bases del con                          curs, el nom i telèfon de contacte dels/as autors/as, així com el curs i centre on                                  estudien i el nom d’un/a representant del grup.

4. La data límit per al lliurament de la documentació serà el 19 de maig de 2017, a les 13.00 h. Es presentarà en el registre de l’Ajuntament de Monòver. Plaza de la Sala, 1, 03640 Monòver (Alacant)

5. S’estableixen dues categories:
        Premi a la millor presentació de 3er cicle E.P.
        Premi a la millor presentació d’ESO

6. El jurat, compost per persones de l’activitat municipal i cultural de Monòver, realitzarà una selecció de les 3 millors presentacions de cada categoria. Aquestes obres es penjaran en el facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Monòver. La presentació que més “m’agrada” aconseguisca des de les 12.00 h. del 29 de maig a les 24.00 h. al 4 de juny de 2017, en cadascuna de les categories, serà la guanyadora de la seua categoria.

7. Les presentacions seleccionades es projectaran a la Casa de Cultura el dia de l’entrega dels Premis.

8. El premi, per a cadascuna de les categories premiades, consistirà en un altaveu portàtil amb bluetooth i micròfon sense fil, USB, ranura de targeta SD, jack per a guitarra elèctrica, bateria recarregable, rodes i rosteix per a transport.

9. Les presentacions premiades podran ser utilitzades per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Monòver i la Casa-Museu Azorín.

10. Les presentacions premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament, que podrà reproduir-les lliurement sense que tal reproducció reporte cap dret. Sempre que siga possible, s’esmentaran els noms dels/les  autors/es i del centre educatiu al que pertanyen. L’Ajuntament podrà afegir una franja en la qual s’incloguen el logotip i altres dades de l’organització.

11. Els/les creadors/es de les obres que es presenten al concurs hauran de ser responsables del seu origen i, si aquesta estigués inspirada en un treball aliè o utilitzés motius no originals, hauran de gaudir de l’autorització del/la creador/es de aquests últims.

12. Les presentacions no premiades podran ser retirades pels seus autors/es o per persones degudament autoritzades, en el termini de 60 dies naturals a comptar des del següent a la fallada del jurat. Transcorregut aquest termini, podrà disposar-se la destrucció dels mateixos sense dret a reclamació alguna.

13. El premi podrà ser declarat desert i la fallada del jurat serà inapel·lable.

14. El jurat serà sobirà en la interpretació d’aquestes bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario