miércoles, 28 de octubre de 2015

Monòver en la Memòria: recollida de fotografies de Monòver per a la creació d'un Arxiu Fotogràfic Municipal

BASES PER A LA INICIATIVA MONÒVER EN LA MEMÒRIA, (EN LA SEUA PRIMERA EDICIÓ), DE RECOLLIDA DE FOTOGRAFIES DE MONÒVER I ELS SEUS VEÏNS I VEÏNES PER A LA CREACIÓ D'UN ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL
  


 1     Aquesta iniciativa s'anomenarà: Monòver en la Memòria.
 2     Comptarà amb diferents edicions anuals. Cada any es farà una nova edició, durant un mes per a la recollida i, cada edició comptarà amb una delimitació de dates històriques (correlatives en el temps cadascuna d'elles) de les fotografies i imatges que es recolliran.
 3     L'objectiu final serà crear un Arxiu Fotogràfic Municipal que recorde la nostra Memòria Històrica, del qual es puguen fer exposicions i serveisca per completar els estudis i investigacions d'aquest caire que es puguen dur a terme sobre Monòver.
 4     La Primera d'aquestes edicions, que s'anomenarà: Monòver en la Memòria I, en la part inicial de recollida de fotografies, es realitzarà durant el mes de novembre de 2015, des del dia 2 fins el 30 d'aquest mes.  La recollida serà de 9 a 13 i de 17 a 21 hores, de dilluns a divendres, a les oficines de cultura de l'ajuntament de Monòver.
 5     Totes aquelles persones que vulguen aportar les seues imatges ho podran fer:
 5.1          Portant-les en suport digital, el qual serà bolcat a un ordinador municipal, a una carpeta digital creada a tal efecte. Les imatges hauran d’estar escanejades a color encara que la foto siga en blanc i negre. Les fotos es guardaran en format jpg o tif i en brut sense retocar. Escanejar com mínim a 600 pp. (pixeles x pulgada). Si les fotos son xiquetes, se augmentarà el tipus d’escaneig, de 600 pp a 1200 pp… fins aconseguir        un arxiu que al menys tinga entre 5 y 10 megabytes, en el cas de que el format siga jpg i de 40 a 50 megabytes en cas de que siga tif.
 5.2          Portant-les en suport de material imprès, susceptible de ser escanejat i bolcat en suport informàtic a un ordinador municipal, a una carpeta digital creada a tal efecte.
 5.3          En el moment d'entrega es fotocopiaran i sobre aquestes s'haurà de citar la data de la imatge i identificar qui apareix en aquesta. Dades que hauran de quedar recollides per completar, correctament, la informació arxivística en un formulari, al qual s'adjuntarà la còpia de les imatges[1].
 5.4          Totes les fotografies que es deixen per tal de ser escanejades podran ser          recollides en finalitzar la campanya de recollida d'imatges, es a dir, a partir del primer dia després del 30 de novembre.
 5.5          Els propietaris de les imatges hauran d'omplir i signar una autorització   tipus per al pertinent ús d'aquestes imatges, de forma pública i la seua reproducció[2].
 6     Les imatges que s'arreplegaran per a aquesta primera edició, seran imatges compreses entre els anys 1931 al 1950. Comprenent tres períodes històrics d'important rellevància: La II República, La Guerra Civil, la Postguerra i primers anys de la Dictadura Franquista.
 7     Aquestes imatges podran ser, imatges del nostre poble o bé, imatges de persones del nostre poble.
 8     Després de la recollida de tot el material fotogràfic, es procedirà a la seua corresponent catalogació i arxiu. I, finalitzada aquesta tasca, procedirem a fer una xicoteta exposició o mostra, fent una adequada selecció d'imatges per a tal finalitat. Les dates d'aquesta mostra es fixaran després de realitzades les primeres tasques de recollida, catalogació i arxiu de les imatges.
 9     Aquesta iniciativa serà degudament comunicada de forma pública, mitjançant la publicació de les presents bases i la publicitat adequada als Mitjans Municipals de Comunicació.
 10 L'anomenada iniciativa es du a terme des de la Regidoria de Memòria Històrica. I respon al fet de que les recopilacions de fotografies antigues esdevenen importants per a la història local i general. És vital conservar la memòria visual, ja siga en forma de fotografia, dibuix, document, etc. perquè és una manera de preservar i, també compartir i transmetre la història del nostre poble i, a més,  dins del marc legal, ve a complir el que a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura:
 10.1      A l'exposició de motius, quan fa referència a “les iniciatives que queden per adoptar per donar resposta a les demandes de ciutadans, legítimes i justes, que la nostra democràcia, apel·lant a l'esperit fundacional de concòrdia, y en el marc de la Constitució, no pot deixar d'atendre” i, s'entén que aquesta llei “assenta les bases per a que els poders públics porten a terme polítiques públiques dirigides al coneixement de la nostra   història i al foment de la memòria democràtica”, a més, també disposa que la comesa dels poders públics és el de “fomentar els valors constitucionals i promoure el coneixement i la reflexió sobre el nostre passat, per evitar que es repeteixen situacions d'intolerància i violació de drets humans com els d'aleshores viscuts”.
 10.2      A l'article 1. Objectiu de la Llei; apartat 2: “Mitjançant la present Llei, com a política pública, es pretén el foment dels valors i principis   democràtics, facilitant el coneixement dels fets i circumstàncies ocorregudes durant la Guerra Civil i la Dictadura, i assegurant la   preservació dels documents relacionats amb aquest període històric i dipositats en arxius públics
 10.3      A l’article 22. Dret d’accés als fondos dels arxius públics i privats; apartat 1: “Als efectes del previst en aquesta Llei, es garanteix el dret d’accés als  fondos documentals dipositats en els arxius públics i l’obtenció de les còpies que es sol·liciten” i apartat 3: “Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a la protecció, la integritat i la catalogació d’aquestos documents, en particular en els casos de major deteriorament o risc de degradació”.
[1]              Veure ANEXE
[2]              Veure ANEXE

lunes, 26 de octubre de 2015

Este miércoles, cuentos de poco miedo en "La Hora del cuento"

Cuentos de primavera con Ana y Rosa. Mayo 2015


El próximo miércoles, Ana y Rosa, de la asociación Ahoratecuento,  nos contarán historias de poquito miedo para celebrar Haloween en la sala infantil de la biblio.  Será una tarde muy divertida a la que no puedes faltar.
Ya lo sabes,  al salir del cole zámpate la merienda y a las 6 en punto, ¡a la biblio!
El viernes por la tarde celebramos el Dia internacional de las bibliotecas con un pequeño taller que titulamos "Teatrillo de cuentos". Es un forma sencilla de celebrar nuestro día pero es así como hacemos las cosas en la biblio: sencillas pero con mucha ilusión. María Rico y Carlos Mollar han puesto muchísima preparando esta actividad para los peques. 

El conejo blanco  ha sido el libro elegido por María y Carlos para el taller. Se trata de un cuento popular portugués adaptado por Xoxé Ballesteros, publicado por la editorial Kalandraka.  Una historia graciosa de amistad y de solidaridad.                            Con el juego "Me llamo Carlos y me pica..." han aprendido el nombre de todos los compañeros de taller, han escuchado la historia y han elegido qué personaje querían interpretar a través de la pequeña marioneta realizada por ellos.  viernes, 23 de octubre de 2015

Todos contra el cáncer

 25 de octubre.  TODOS contra el cáncer.

Diarios de lectura Colegio Ricardo Leal 1º curso 2014/15

Durante el 2014/2015 fueron muchos los niños y niñas que con 6 añitos leyeron muchos libros y rellenaron el Diario de lecturas de la Biblioteca con los datos de esos 26 libros (26 fichas que contiene el Diari)  y con magníficos dibujos. 
Estos son algunos ejemplos, todos ellos del curso 1º de Educación Primaria del colegio público Ricardo Leal.

Como premio recibieron un diploma de "Grandes lectores". ¡Felicidades!
Sofía Albert Díez
Celia García Ripoll
Víctor Duarte Guillen

Joan Díaz Martínez
Martina Martín Agulló
Iker Mataix García


Zaida López Diaz
Aitor Parreño Sánchez
Sergio Peinado Gil
Alejandro Samper Gran
Martina Tendero Picó
Alma Rico Gran
Colegio Divina Pastora. Diaris de Lectura. Curso E. I. 5 años

Los pequeños lectores de Educación Infantil 5 años del colegio Divina Pastora leyeron al menos 26 libros y completaron las 26 fichas de su Diari de Lectures.

 ¡Felicidades Grandes Lectores!


Alvaro Castillo

Amelia

Blanca

Ivan

José Juan

Pablo

jueves, 22 de octubre de 2015

Diaris de Lectura, Colegio Divina Pastora. E. P. 1º curso 2014/2015

Aquí tenéis una muestra de los Diaris de Lectura de los niños y niñas del curso 1º de E. P. del colegio Divina Pastora durante el curso 2014/2015.

 ¡Felicidades, habéis hecho unos dibujos y resúmenes geniales!

Andrea Llosa

Armando

Begoña López

Cristina Conejo
Lluis Poveda


Miguel Pérez

Quique Monzó

Naiara Martínez

Diaris de Lectura, Colegio Ricardo Leal 2º curso E. P.

También los niños y niñas de 2º curso del colegio Ricardo Leal, consiguieron completar su Diari de Lectura, muchos de ellos, además del dibujo, escribieron un pequeño resumen del libro y las sensaciones que les causó su lectura.   ¡Fijaos qué bonitos!

¡Enhorabuena! 
Carmen Alfonso Gomariz
María Esteve López

Silvia Jávega Verdú

Marc Martínez Monzó
Raquel Albert i Blazquez
Marina Mallebrera Albert

Cristina Berja Palazón

Nicolás Botiero Pata


Marc Martínez Monzó

Sergio Martínez Pérez

Adrián Martínez Sánchez

Dani Mollá Gran

David Pastor Lago

Izan Pons Silvestre

Cristina Poveda López

Marina Quiles Verdú

Carmen Serrano Férnández